Politica de confiden╚Ťialitate ╚Öi Acordul
de prelucrare a datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal ├«n baza consim╚Ť─âm├óntului persoanei vizate de
respectivele date ├«n scopul trimiterii mesajelor comerciale ╚Öi ├«n scopul altor activit─â╚Ťi de
marketing direct ale comercian╚Ťilor de pe internet.
Protec╚Ťia datelor
1. IDENTIFICAREA CONTROLORULUI DE DATE ╚śI DETALIILE DE CONTACT
1.1. Controlorul datelor dvs. este I.I. CLENCIU CARMEN MIHAELA, cu sediul social în
Drobeta Tr. Severin, Romania, num─âr de
├«nregistrare a companiei: 28970180, ├«nregistrat─â la Registrul Comer╚Ťului de pe
lângă tribunalul Drobeta Turnu Severin.
1.2. Detaliile de contact ale administratorului sunt urm─âtoarele: adresa de e-mail
clenciucarmenmihaela@yahoo.com, telefon +40 0745 833 563.
1.3. Administratorul nu a desemnat un Responsabil cu protec╚Ťia datelor.
2. BAZA LEGAL─é PENTRU PRELUCRAREA LEGITIM─é A DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
2.1. Baza legal─â pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o constituie
consim╚Ť─âm├óntul dvs. acordat Controlorului de date ├«n sensul articolului 6 (1)
(a) din Regulamentul (CE) Nr. 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului, privind protec╚Ťia persoanelor fizice ├«n ceea ce prive╚Öte prelucrarea
datelor cu caracter personal ╚Öi privind libera circula╚Ťie a acestor date ╚Öi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protec╚Ťia
Datelor) (denumit ├«n continuare ÔÇ×RegulamentÔÇŁ).
3. SCOPUL PRELUCR─éRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
3.1. Scopul prelucr─ârii datelor dvs. cu caracter personal const─â ├«n trimiterea comunic─ârilor
comerciale ╚Öi alte activit─â╚Ťi de marketing efectuate de controlorul de date.
3.2. Nu există nicio decizie individuală, automată a Controlorului de date în sensul
articolului 22 din regulament.
4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
4.1. Perioada pentru care vor fi stocate informa╚Ťiile dvs. cu caracter personal de
către Controlorul de date este de 3 ani, însă nu mai mult, până la retragerea
consim╚Ť─âm├óntului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (├«n
acest scop).
5. ALȚI DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi divulgate altor destinatari.
6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE DE RESPECTIVELE DATE
6.1. ├Än conformitate cu termenii ╚Öi condi╚Ťiile stipulate ├«n Regulament, ave╚Ťi dreptul
de a solicita administratorului dvs. accesarea, rectificarea sau ștergerea
datelor dvs. cu caracter personal sau limitarea prelucr─ârii acestora, dreptul de
a face obiec╚Ťii la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ╚Öi dreptul la
portabilitatea datelor cu caracter personal.
6.2. Ave╚Ťi dreptul de a v─â retrage ├«n orice moment consim╚Ť─âm├óntul pentru
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal acordat Controlorului de date.
Totuși, acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter
personal bazat─â pe consim╚Ť─âm├óntul dvs. ├«nainte de retragerea acestuia.
Consim╚Ť─âm├óntul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi
retras prin e-mail la adresa office@flori-naturale.ro.
6.3. ├Än cazul ├«n care considera╚Ťi c─â prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
sau Regulamentul au fost ├«nc─âlcate, ave╚Ťi dreptul inter alia de a depune o
plângere la o autoritate de supraveghere.
6.4. Nu ave╚Ťi obliga╚Ťia de a furniza datele dvs. cu caracter personal. Furnizarea
datelor dvs. cu caracter personal nu este o cerin╚Ť─â contractual─â legal─â ╚Öi nu
este necesară pentru încheierea unui contract.
Acordul de prelucrare a datelor
1. IDENTIFICAREA PROCESATORULUI ╚śI A CONTROLORULUI DE DATE ╚śI
DETALIILE DE CONTACT
1.1. Furnizorul (Bohemiasoft s.r.o.) este în legătură cu datele cu caracter personal
ale clien╚Ťilor Clientului s─âu, adic─â cump─âr─âtorii din magazinele online ale
Clientului, procesatorul de date conform cu Articolul 28 GDPR. Utilizatorul
(furnizorul magazinului online) este controlorul acestor date.
1.2. Ace╚Öti termeni reglementeaz─â drepturile ╚Öi obliga╚Ťiile reciproce ├«n prelucrarea
datelor cu caracter personal ce decurg în legătură cu Contractul încheiat cu
Utilizatorul sub forma aprob─ârii Termenilor ╚Öi condi╚Ťiilor generale pe
www.eshop-rapid.ro
2. SFERA DE APLICARE A PRELUCR─éRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2.1. Furnizorul se oblig─â s─â prelucreze datele cu caracter personal ale
Utilizatorului conform sferei de aplicare și în scopurile stabilite în Articolele 2.2
- 2.10. din termenii prezentului Acord de prelucrare a datelor.
2.2. Furnizorul se oblig─â s─â prelucreze datele cu caracter personal ale clien╚Ťilor
Utilizatorului.
2.3. Furnizorul se oblig─â s─â prelucreze datele cu caracter personal colectate de
Utilizator în gama de date obișnuite cu caracter personal.
2.4. Furnizorul va stoca datele cu caracter personal într-o bază de date stocată pe
hardware-ul Furnizorului ca parte a procesului automatizat de prelucrare, le
va proteja, securiza, va face backup, le va sorta și le va elimina.
2.5. Furnizorul va crea instrumente software care vor facilita conformitatea cu
solicitarea clien╚Ťilor Utilizatorului referitoare la exercitarea drepturilor
persoanelor vizate de respectivele date, stipulate în GDPR, în special,
drepturile de rectificare, de ╚Ötergere, drepturile la informa╚Ťii ╚Öi dreptul la
portabilitatea datelor.
2.6. Datele cu caracter personal sunt stocate doar pe hardware-ul Furnizorului, pe
serverele sale sau la Partenerii de cooperare. Toate datele cu caracter
personal sunt stocate doar în Uniunea Europeană.
2.7. Furnizorul se oblig─â s─â prelucreze datele cu caracter personal ale
Utilizatorului ├«n scopul furniz─ârii solu╚Ťiei de magazin online
www.eshop-rapid.ro.
2.8. Furnizorul nu va utiliza datele cu caracter personal prelucrate ale Utilizatorului
în scopuri personale și pentru niciun alt scop diferit de executarea
Contractului.
2.9. Furnizorul se oblig─â s─â prelucreze datele cu caracter personal colectate ale
Utilizatorului pe durata raportului contractual și pentru o perioadă de 10 ani
după încetarea raportului contractual.
3. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
3.1. Furnizorul se oblig─â s─â asigure backupul ╚Öi protec╚Ťia tehnic─â ╚Öi organiza╚Ťional─â
a datelor cu caracter personal stocate, pentru a preîntâmpina accesul
neautorizat la datele cu caracter personal sau pierderea acestora.
3.2. M─âsurile tehnice ╚Öi organiza╚Ťionale aprobate corespund nivelului de risc.
Furnizorul și Partenerul de cooperare Unihost s.r.o.(administratorul serverului)
și Casablanca INT (Operatorul centrului de date) asigură integritatea și
securitatea lor continue, pentru a preîntâmpina abuzul.
3.3. Furnizorul declar─â c─â protec╚Ťia datelor cu caracter personal se supune
regulamentelor sale interne de securitate, care precizeaz─â c─â doar
persoanele autorizate ale Furnizorului și ale Partenerilor de cooperare vor
avea acces la datele cu caracter personal, ╚Öi c─â aceste persoane au obliga╚Ťia de a p─âstra
confiden╚Ťialitatea datelor cu caracter personal ╚Öi a m─âsurilor de securitate
implementate.
3.4. La încetarea furnizării executării, Furnizorul este obligat să șteargă toate
datele cu caracter personal, cu excep╚Ťia cazului ├«n care trebuie s─â stocheze
datele cu caracter personal potrivit unei legisla╚Ťii speciale (spre exemplu,
pentru necesit─â╚Ťile legale ale poli╚Ťiei).
Dispozi╚Ťii finale
Oricine are dreptul de a face obiec╚Ťii la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ├«n
scopuri de marketing direct, inclusiv stabilirea profilului, dacă implică marketing direct. În
cazul ├«n care face╚Ťi obiec╚Ťii la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ├«n scopuri de
marketing direct, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.
Utilizatorii se oblig─â, f─âr─â ├«nt├órzieri nejustificate, s─â raporteze orice informa╚Ťie pe care o
cunosc, care ar putea afecta ├«ndeplinirea prompt─â a obliga╚Ťiilor ce decurg din aceste condi╚Ťii.
Utilizatorul ├«╚Öi exprim─â acordul cu aceste condi╚Ťii prin bifarea casetei de consim╚Ť─âm├ónt din
formularele internet de pe site-urile web și paginile secundare www.eshop-rapid.ro.
Alte rela╚Ťii neprev─âzute ├«n mod explicit de ace╚Öti termeni ╚Öi condi╚Ťii sunt reglementate de
GDPR ╚Öi legisla╚Ťia ceh─â, cu modific─ârile ulterioare.
Acești termeni intră în vigoare începând cu 23 aprilie 2018.